rozwój krakowa Archive

Kraków się rozwija szybko

Pośród wielu województw w kraju, miasto Kraków wybija się zarówno w temacie sztuki i rozrywki, ale też na wielu odmiennych obszarach. Staje się obszarem przyjemnym do mieszkania. Przekształcenia, które dokonały się w mieście w ostatnich okresach dają

innowacyjne krakowskie inwestycje

Ubiegłych kilka lat okazało się dla Krakowa mocno rozwojowe. Ponad 20 istotnych inwestycji wydało plon i obecnie miasto jest w czołówce najprężniej zmieniających się miast w kraju.Mimo iż na pierwszy rzut oka nie zauważa się wielu inwestycji