Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym