Zakażenie grzybicze jest schorzeniem powodującą zażenowanie. Może jednak dotyczyć znacznego procentu ludzkości. Dlatego też istotne znaczenie ma edukacja o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie wskazywanie sposobów jej wykrywania oraz leczenia. Zakażenie grzybicze to schorzenie, która wiąże się