lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się zmiany w sposobach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszelkich czynności podejmowanych w toku produkcji, a równocześnie zupełnie niepotrzebnych. Redukcja czasu w jakim Klient otrzymuje zamówienie Najważniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy pracowników jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie metod lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to zdolność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.